Despre Companie

Întreprinderea SC „Metchimgrup” SRL şi-a început activitatea de antreprenoriat în anul 2004.

Din momentul fondării , întreprinderea a acumulat practică de activitate pe teritoriul Republicii Moldova în domeniul fabricării producţiei din mase plastice chimice.

Concomitent a apărut necesitatea acordării unui nivel sporit de atenţie posibilităţilor optimale pentru fabricarea producţiei orientate spre export.

Acumulînd deja practica adecvată în efectuarea operaţiunilor de import-export, şi avînd totodată scopul de fortificare şi dezvoltare în continuare a direcţiilor de activitate menţionate, fondatorii şi specialiştii întreprinderii au început să studieze diverse căi pentru optimizarea realizării scopurilor scontate.

În rezultatul analizei diverselor posibilităţi de majorare a volumelor de producere şi de efectuare a operaţiunilor de import-export, conducerea întreprinderii a analizat mai minuţios posibilităţile expuse în Legea „Cu privire la zonele economice libere” nr. 440-XV din 27 iulie 2001, şi a ajuns la concluzia că raţional şi optimal ar fi ca aceste genuri de activitate să fie desfăşurate în calitate de Rezident al Zonei Antreprenoriatului Liber „Expo-Business-Chişinău”.

Deci începînd cu septembrie 2005  SC „Metchimgrup” SRL face parte din agenţii economici care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul Zonei Antreprenoriatului Liber „Expo-Business-Chişinău”.

Aici începe construcţia unui complex masiv în care se va amplasa atît partea administrativă a întreprinderii, precum şi complexul de producere.

Deoarece activitatea de antreprenor presupune majorarea potenţialului economico-financiar al agentului economic, dar şi propunerea pe piaţa de desfacere a produselor noi, la începutul anului 2011 se naşte o nouă idee, şi anume cea de a produce lichide tehnice în asortiment.

De ce lichide tehnice? Deoarece în Republica Moldova la ora actuală nu sunt agenţi economici care ar produce asemenea marfă. De la idee în 2011 astăzi avem o secţie în care se produc lichide tehnice în asortiment, şi nu doar lichide tehnice , dar în primul rînd calitate şi produs autohton la un preţ rezonabil.

 Atuul nostru principal este colectivul de profesionişti dornici de idei noi, idei magnifice, care să fie realizate în practică.

Suntem orcînd deschişi pentru relaţii durabile  de parteneriat.

company 1      company 2