Întreprinderea comercială S.C.„Metchimgrup” S.R.L. a fost înființată în anul 2004.

Înițial, de la fondarea sa, direcția principală de dezvoltare a întreprinderii a fost producerea articolelor din mase plastice, destinate utilizării în rețelele electrice.

În septembrie, 2005, întreprinderea devine Rezident al Zonei Antreprenoriatului Liber “Expo-Business-Chisinau”. S-au deschis noi oportunități, s-au simplificat multe aspecte ale activității financiare și de producere. Ne-am extins piața de desfacere și am căpătat încrederea atât al clienților autohtoni, cât și a celor din afara țării, parteneri strategici devenindu-ne companii din Federația Rusă și Republicile Kazahstan și Uzbechistan.

Așa a fost pusă temelia și baza tehnico-materială pentru construirea propriului complex de producere cu o suprafață totală de 2100 м². Acesta este un edificiu din trei etaje dotat cu utilaj modern și un potential extins.

Analizând multitudinea de factori economici și cerințele pieței interne de consum, în a.2011 a prins viață ideea de a lărgi producerea. Au fost mobilizate resurse financiare suplimentare, achiziționat utilaj nou și extinsă linia de producere și ambalare.

Astfel, pe lângă direcția principală de dezvoltare a întreprinderii a pornit și producerea lichidelor de uz menajer. Această gamă de produse este destinată pentru utilizarea atât în scopuri individuale zilnice cât și în sfera profesioniștilor.
În paralelă cu creșterea potențialului de producere al întreprinderii a devenit reală necesitatea extinderii activității, dezvoltării ideilor noi, imaginei S.C.„Metchimgrup” S.R.L. pe piața europeană. Toată activitatea întreprinderii a fost direcționată spre îmbunătățirea managementului, identificării și implementării de noi tehnologii. Succesele sale din domeniul respectiv a fost apreciat la nivel de către TUV Thuringen și în anul 2020 S.C. „Metchimgrup” S.R.L. a primit Certificatul despre implementarea la întreprindere a Sistemului de management ISO 9001:2015.